Uteklassrummet "Näsan i blöt"

I uteklassrummet och vattenleken "Näsan i blöt" är det extra roligt att vara när det regnar.

Uteklassrummet "Näsan i blöt" är öppet och tillgängligt hela året. Här kan du undersöka hur vatten rinner och försvinner, klättra på klätterväggen eller ta skydd från väder och vind. Både stora och små är välkomna.

I uteklassrummet finns:

..."Regngardinen" som har en knapp på ena sidan där du kan starta vattnet. Under regngardinen finns ett galler där vattnet samlas upp för att sedan rinna vidare i ett rör under mark.

..."Grand Canyon" som består av långsamt rinnande vatten på en lutande yta som är täckt med sand. När vattnet rör sig genom sanden bildas mönster.

..."Infiltratören" dit vattnet som samlas upp från "Regngardinen", "Grand Canyon" och uteklassrummets tak leds. När tillräckligt mycket vatten samlats startar en pump som sprider ut vattnet över planteringen. ”Infiltration” är när vatten långsamt passerar genom ett material som till exempel jord eller grus. I staden är det dels ett sätt att använda vattnet där det behövs (för planteringar av växter och träd), dels ett sätt att fördröja vattnet och hålla det kvar en stund under till exempel vid ett skyfall, så att inte allt vatten måste rinna undan på en gång.

Under sommarsäsongen anordnar vi olika aktiviteter i och vid uteklassrummet. Sedan 2021 ingår "Näsan i blöt" i erbjudandet till förskolor och skolor under maj/juni och i augusti/september om segling kombinerat med en aktivitet i "Näsan i blöt",  där deltagarna får information om hur vattnet påverkar staden och människan och hur vi kan använda vattnet.

"Näsan i blöt" kan användas av privatpersoner såväl som skolor och förskolor.
Lärarhandledning till uteklassrummet "Näsan i blöt" 
I anslutning till uteklassrummet finns en tillfällig handikappanpassad toalett.