Bada och simträna

Att kunna bada mitt i stan har varit en stark önskan från många göteborgare. Under 2015 blev detta verklighet då bassängen i älven utmed Kvillepiren stod klar och öppnades.

Allmänna badet

I Jubileumsparken kan du bada mitt i stan. I älven längs Kvillepiren finns "Allmänna badet" en bassäng som är ca 20 meter lång, 8 meter bred och 1,8 meter djup. Det finns inga trösklar omkring badet och bastun och i badet finns en lift.

Badet är öppet under sommarsäsongen (2020 till och med 30 augusti)

Simträna

Under sommarsäsongen erbjuder Jubileumsparken en träningssimskola för nybörjare som vill utveckla sina simkunskaper. Du får simträna utifrån dina förutsättningar och utefter vad du vill träna på. Träningen sker i grupper med å instruktörer, som delar upp gruppen i utifrån förkunskaper. Simträning i Jubileumsparken är ingen regelrätt simskola utan en möjlighet för dig som vill träna utifrån dina kunskaper.Lilla Salt

Sedan 2018 har vi ytterligare en bassäng, "Lilla Salt", i anslutning till bastun. Till skillnad från det stora badet så är det salt vatten i "Lilla Salt". Det kommer från den saltvattenskil med rent havsvatten som finns under det söta älvvattnet hela vägen in i Frihamnen. Vattnets pumpas in i bassängen och cirkulerar hela tiden.


Saltvatten från älven i "Lilla Salt" så funkar det

När Göta älv rinner ut i Västerhavet bildas en så kallad estuarin cirkulation, där det söta ytvattnet rinner ut i havet med en motriktad ström av saltare vatten som trycks in mot staden, under ytvattnet. Det salta vattnet är samma vatten som i havet och håller samma kvalitet som i Göteborgs skärgård. Det salta inströmmande vattnet, den så kallade saltkilen, når hela vägen upp förbi Lilla Bommen och in i Frihamnen.