Äta och dricka

Sedan sommaren 2021 finnas sittgrupper för små sällskap  i Jubileumsparken där du kan sitta för att äta medhav mat och dryck eller bara hänga.

Sedan sommar 2021 finns sex sittgrupper för små sällskap i Jubileumsparken. De är placerade intill uteklassrummet ”Näsan i blöt”. Där kan du slå dig ner för att äta eventuell medhavd mat och dryck eller bara för parkhäng.

Sittgrupperna är tillverkade i återvunnet material av Jubileumsparkens parkvärdar. 

Under sommaren 2022 är förhoppningen att även foodtrucks kommer att finnas på plats när det är aktiviteter i parken.


Sittgrupperna i Jubileumsparken är byggda av återvunnet material. Foto: Park- och naturförvaltningen.