Helgsegling hela sommaren från 7 maj

Publicerad 13 april 2022

Under lördagar och söndagar under hela sommaren kan du prova på segling i Jubileumsparken. Båtarna är tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna segla, oavsett ålder och funktionalitet.

Lördagen den 7 maj öppnar helgseglingen för året. Helgseglingen är öppen varje lördag och söndag  från 7 maj till och med 21 augusti klockan 12-18, med undantag för midsommarhelgen 25–26 juni då det är stängt.  

Under helgseglingen finns instruktörer på plats som visar och hjälper dig att segla. Flytväst finns att låna på plats. Precis som alla aktiviteter i Jubileumsparken är även denna kostnadsfri.

Sedan 2014 har föreningen Passalen, som ansvarar för aktiviteterna i parken, drivit seglingsaktiviteter i Jubileumsparken med båtar av modell "Accessjolle". Accessen är anpassad så att alla ska kunna segla den, oavsett ålder och funktionalitet.