Rörelseglädje med Jubileumsparken

Publicerad 19 mars 2021

Jubileumsparken moving är serie filmer med syftet att uppmuntra till rörelseglädje i vardagen. Vi publicerar en ny film varje tisdag till och med 30 mars på Jubileumsparkens Facebook och Instagram.

Totalt blir det fyra olika filmavsnitt. I varje avsnitt ger vi tips på hur du kan ta en paus och röra på dig. Vi promenerar, yogar i bastun, dansar med mera. 

Filmerna har vi tagit fram på grund av att många av oss har blivit mer stillasittande under pandemin. Med innehållet i filmerna vill vi uppmuntra till rörelse på olika sätt och på det sätt som passar just dig bäst. 

De olika filmavsnitten hittar du på Jubileumsparkens Instagram och Facebook. Filmerna finns också samlade på Youtube 

– ”Jubileumsparken moving” ingår i vårt digitala program och är ett sätt att skapa gemenskap och rörelse, även om vi inte kan ses på plats i Jubileumsparken, säger Marie Fransson, som arbetar med att arrangera aktiviteter i Jubileumsparken.