Byggnationen av den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land är i full gång. Utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer öppnade 26 augusti 2022 och till sommaren 2023 ska ett nytt hamnbad stå klart. Foto: Göteborgs Stad

Byggnation och framkomlighet i Jubileumsparken

Publicerad 2 mars 2020

I januari 2021 började vi bygga de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, som ska stå färdiga under 2022 och 2023. Under hela tiden som byggnation pågår är delar av den befintliga parken öppen och tillgänglig.

Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling hittar du information om det som byggs i Jubileumsparken. På den här webbplatsen finns information om aktiviteterna i parken.

Här följer en summering av bad som byggs sedan 2020 och till och med 2023. Våren och försommaren 2020 anlade vi en så kallad tryckbank i hamnbassängen längs Kvillepiren. Tryckbanken är byggd av sprängsten som läggs i vattnet längs älvkanten för att stabilisera så att älvkanten håller för den byggnation som ska ske på land.  

Detta händer från 2021 till och med 2023

Den 18 januari 2021 började vi bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land, som ska stå klar under 2022. Först sanerade vi marken, gjorde grundläggning och drog ledningar. Därefter började vi bygga Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer på temat form och fantasi. Omkring utflyktslekplatsen blir det grönskande gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. Utflyktslekplatsen öppnade och invigdes 26 augusti 2022.

I september 2021 blev upphandlingen av byggnation av ett större flytande bad i hamnbassängen klar. Badet ska omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp. Byggstart är planerad till våren 2022 hos entreprenören. Det ska stå klart under våren 2023 och öppnas lagom till stadens 400-årsfirande i juni 2023.

Dessutom bygger vi nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen och en ny permanent bastu. 

Under byggtiden är delar av Jubileumsparken öppen och tillgänglig. Läs mer under varje aktivitet här på Jubileumsparkens webbplats samt på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook

Förutom de permanenta delarna av Jubileumsparken så pågår byggnation av temporära bostäder i Frihamnen, vilket också påverkar framkomligheten och tillgängligheten till platsen. 

Så tar du dig fram till och i parken

Kollektivtrafiken stannar vid busshållplats Frihamnspiren.

Ett stenkast från busshållplatsen finns Styr & Ställ med 10 cyklar (stationsnummer 41165) och på Kvillepiren finns ytterligare Styr & Ställ med 9 cyklar (Stationsnummer 41167).

Du kan också ta dig till Jubileumsparken till fots, med cykel eller färdtjänst för den som behöver det. 

För att du ska veta vilka delar av parken som är öppna och tillgängliga, när du väl är framme, kommer det att finnas skyltar vid och i parken med information om var och hur du tar dig fram.