Byggnationen av den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land är i full gång. Utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer omgiven av grönska är en av delarna som byggs i parken. Foto: Göteborgs Stad

Byggnation och framkomlighet i Jubileumsparken

Publicerad 2 mars 2020

I januari 2021 började vi bygga de permanenta delarna av Jubileumsparken i Frihamnen som ska stå färdiga under slutet av 2021. Under hela tiden som byggnation pågår ska delar av den befintliga parken vara tillgängliga.


Våren och försommaren 2020 anlade vi en så kallad tryckbank i hamnbassängen längs Kvillepiren. Tryckbanken är byggd av sprängsten som läggs i vattnet längs älvkanten för att stabilisera så att älvkanten håller för den byggnation som ska ske på land.

Detta händer under 2021             

Den 18 januari började vi bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land, som ska stå klar under slutet av 2021.

Först sanerade vi marken, gjorde grundläggning och drog ledningar. Nu bygger vi Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer på temat form och fantasi. Omkring utflyktslekplatsen blir det grönskande gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation

I september blev upphandlingen av byggnation av ett större flytande bad i hamnbassängen klar. Badet ska omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp. Byggstart är planerad till våren 2022. Det ska stå klart under början av 2023 och öppnas lagom till stadens 400-årsfirande i juni 2023.

Dessutom bygger vi nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen och vi renoverar bastun för att bli en permanent del av parken. 

Under byggtiden kommer Jubileumsparken att vara öppen i delar. Några av aktiviteterna kräver förbokning på grund av begränsat antal deltagare för att bidra till att minska smittspridning av covid-19. Läs mer under varje aktivitet här på Jubileumsparkens webbplats.

Om aktiviteterna i Jubileumsparken:

  • Jubileumsparkens tillfälliga aktiviteter publiceras som tidigare i parkens digitala kanaler (webbplats med kalendarium och sociala medier: instagram och facebook). 
  • Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är fortsatt öppet och tillgängligt.
  • Skateboardrampen är fortsatt öppen och tillgänglig för rull-aktiviteter.
  • Vattentoaletter finns vid uteklassrummet "Näsan i blöt".

Förutom de permanenta delarna av Jubileumsparken så pågår byggnation av temporära bostäder i Frihamnen, vilket också påverkar framkomligheten och tillgängligheten till platsen. 

Så tar du dig fram till och i parken

Kollektivtrafiken stannar vid busshållplats Frihamnspiren.

Ett stenkast från busshållplatsen finns Styr & Ställ med 10 cyklar (stationsnummer 41165) och på Kvillepiren finns ytterligare Styr & Ställ med 9 cyklar (Stationsnummer 41167).

Du kan också ta dig till Jubileumsparken till fots, med cykel eller färdtjänst för den som behöver det. 

För att du ska veta vilka delar av parken som är öppna och tillgängliga, när du väl är framme, kommer det att finnas skyltar vid och i parken med information om var och hur du tar dig fram.