Till hösten börjar vi bygga en utflyktslekplats och nytt bad i Jubileumsparken. För att förbereda för det anlägger vi en tryckbank i älven. Foto: Göteborgs Stad

Byggnation och framkomlighet i Jubileumsparken

Publicerad 2 mars 2020

I januari 2021 börjar vi bygga de permanenta delarna av Jubileumsparken i Frihamnen som ska stå färdiga under hösten 2021. Under hela tiden som byggnation pågår ska stora delar av parken vara tillgänglig.


Våren och försommaren 2020 anlade vi en så kallad tryckbank i hamnbassängen längs Kvillepiren. Tryckbanken är byggd av sprängsten som läggs i vattnet längs älvkanten för att stabilisera så att älvkanten håller för den byggnation som ska ske på land.

Detta händer under 2021

Den 18 januari börjar vi bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land, som ska stå klar under hösten 2021.

Det första som sker är sanering, grundläggning och dragning av ledningar. Därefter bygger vi Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lek- och ljudskulpturer på temat form och fantasi. Omkring utflyktslekplatsen blir det grönskande gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. Bastun renoverar vi med start i april.

Under hösten 2021 kommer vi att börja bygga ett större flytande bad i hamnbassängen, som ska stå klart under 2022. Det ska omfatta det befintliga ”Allmänna badet”, vattenlek för små barn samt utökade möjligheter till simning, simträning och hopp. Dessutom bygger vi nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen.

Under byggtiden kommer Jubileumsparken att vara öppen i delar:

  • Jubileumsparkens tillfälliga aktiviteter publiceras som tidigare i parkens digitala kanaler (webbplats och sociala medier: instagram och facebook).
  • Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är fortsatt öppet och tillgängligt.
  • Segling i hamnbassängen drar vi som tidigare säsonger igång under våren.
  • Skateboardrampen och tidigare rollerderbyytan (numera asfalterad i delar) är fortsatt öppen och tillgänglig för rull-aktiviteter.
  • Bastun och det lilla saltvattensbadet är för närvarande stängda för besök för att bidra till att minska smittspridning med anledning av covid-19, och i mitten av januari stängs de på grund av byggnationen i parken.
  • ”Allmänna badet” arbetar vi för att kunna öppna under en period kommande säsong.

Förutom de permanenta delarna av Jubileumsparken så pågår byggnation av temporära bostäder i Frihamnen, vilket också påverkar framkomligheten och tillgängligheten till platsen.

Så tar du dig fram till och i parken

Kollektivtrafiken kommer även fortsatt att stanna vid nuvarande busshållplats Frihamnspiren och du kommer också kunna ta dig till Jubileumsparken till fots, med cykel eller färdtjänst för den som behöver det.

För att du ska veta vilka delar av parken som är öppna och tillgängliga, när du väl är framme, kommer det att finnas skyltar vid och i parken med information om var och hur du tar dig fram. Det kommer också att finnas personal på plats som kan svara på frågor och hjälpa dig till rätta.