Flygbild som visar byggnation av lekplats och park i Jubileumsparken. Foto: Yousef Boussir, Fastighetskontoret.

Bygget av parkdelen i Jubileumsparken pausas

Publicerad 24 november 2021

Det danska byggföretaget Barslund, som bygger parkdelen av Jubileumsparken, har försatts i konkurs. Därför står arbetet med parkdelen i Jubileumsparken still. Beskedet påverkar inte bygget av servicebyggnader, ombyggnad av bastu samt byggnation av hamnbadet då de görs av andra entreprenörer.

I måndags, 22 november, stoppade Barslund arbetet på alla sina byggarbetsplatser. Under tisdagen kom beskedet att bolaget försatts i konkurs. I Jubileumsparken utför Barslund markarbeten och färdigställandet Göteborgs femte utflyktslekplats. Det återstår några veckors arbeten i parken som bolaget nu inte kan slutföra.

När en entreprenör går i konkurs på detta sätt medför det problem och förseningar. Slutbesiktning av första deletappen, som Barslund skulle utfört, var planerad till slutet av januari 2022.

Park- och naturförvaltningens målsättning är att kunna hålla invigningen av parken innan sommaren 2022. Konkursen gör att det finns en risk att detta kommer att försenas men hur konkursen påverkar byggnationen av parkdelen av Jubileumsparken är alltså ännu inte klart.

Park- och naturförvaltningen har tagit kontakt med konkursförvaltaren och inväntar ett slutgiltigt besked om projektet ska göras klart i konkursboets regi eller inte. Är det inte aktuellt kan förvaltningen häva kontraktet och inleda diskussioner med bland annat de underentreprenörer som är väl insatta i projektet om fortsatt väg framåt.