Emelie, Ebba, Joakim, Jens, Karin och Linus är aktivitetsledare i Jubileumsparken. Foto: Anton Rockström

Fler unga parkvärdar i Jubileumsparken i sommar

Publicerad 5 juni 2023

När Jubileumsparkens första permanenta del öppnar och invigs i juni finns ett 60-tal ungdomar från alla delar av staden på plats som parkvärdar. Inkludering, mångfald och ungas egna inflytande är ledord arbetet.

I Vårt Göteborg, Göteborgs Stads webbtidning och nyhetsbrev, kan du läsa om att i år är det rekordmånga parkvärdar på plats för att sköta aktiviteter, drift och kommunikation kring vad som händer i Jubileumsparken. Ungdomarna rekryteras av föreningen Passalen som genom ett partnerskap med Göteborgs Stad ansvarar för aktiviteterna i Jubileumsparken, med fokus mångfald, inkludering och ungt inflytande. 

– Vi tycker att det här är en spännande och bra form att jobba i och det är ett bra och konkret exempel på socialt hållbarhetsarbete. Att arbeta med en part som är extern ger oss nya perspektiv och Passalen har en gedigen erfarenhet att arbeta med målgrupper som behöver lyftas fram, säger Terje Selnes, planeringsledare för uppdrag och projekt på stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad.