Utflyktslekplatsen ska vara en plats att minnas, som gör avtryck och där det alltid finns mer att upptäcka. Visionsbild: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Byggstart i Jubileumsparken 18 januari för utflyktslekplats och gröna gläntor

Publicerad 7 januari 2021

Den 18 januari börjar vi bygga de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, med utflyktslekplats och grönskande gläntor. Under hela byggtiden ska Jubileumsparken vara öppen och tillgänglig i delar.

Det första som händer är rivning av de tillfälliga omklädningsrummen, marksanering, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning.

Framåt vårkanten kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Bryggor, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor. Bland annat kommer ett trettiotal träd som flyttats på grund av bygget av Västlänken att planteras i parken.

Lek på temat form och fantasi

Under sommaren börjar Göteborgs femte utflyktslekplats med ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer ta form. Temat är form och fantasi.

Produktionen av lekskulpturerna startar under början av året. Det blir till exempel skulpturer att klättra, gunga och rutscha på, gömma sig i samt skapa ljud och små fantasifulla figurer med.

Nya parkdelarna öppnar våren/sommaren 2022

Under slutet av året planteras den stora mängd träd och växter som skapar de grönskande gläntorna. Till våren/sommar 2022 kommer de nya parkdelarna att öppnas för besök. Under hela byggtiden kommer delar av den befintliga parken att vara öppen och tillgänglig medan byggområdet kommer att vara inhägnat.

Aktiviteter i parken under byggtid:

  • Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är öppet för privatpersoner och skolor året runt.
  • Skateboardrampen är fortsatt öppen och tillgänglig för rull-aktiviteter.
  • Prova på-seglingen i hamnbassängen drar igång i maj 2021. Inbjudan till skolor och förskolor går ut under januari.
  • ”Allmänna badet” planerar vi att öppna till sommarsäsongen för bad och simträning.
  • Jubileumsparkens tillfälliga aktiviteter, till exempel under kommande sportlov, publiceras här på vår webbplats och våra digitala kanaler på instagram och facebook.

På den här webbplatsen hittar du i första hand information om aktiviteterna i parken. Information om det som byggs i parken hittar du på stadsutveckling.goteborg.se/jubileumsparken.