Illustation: Stadsmiljöförvaltningen

Tångodling i hamnbadet


Publicerad 25 oktober 2023

I en av hamnbadets saltvattensbassänger testodlas tång i vinter, inte vilken tång som helst utan tång som är god att äta.

Det är sockertång och havssallad som testodlas under vintern. Till våren ska tången vara färdig att skördas innan badsäsongen drar igång. Tången får växa i den runda saltvattensbassängen under vinterhalvåret och är då avstängd för badgäster. Det passar utmärkt eftersom sockertång och havssallad växer som bäst när det är kallt i vattnet.

Tången gillar också en högre salthalt i vattnet och i saltvattensbassängen hämtas saltvattnet från en saltvattenskil längre ner i älven vilket ger en högre salthalt. När tången växer i bassängen bidrar den också till en bättre vattenkvalitet. 

Läs mer om projektet som är ett samarbete med Göteborgs universitet.