Aktuellt

 • Bygget av parkdelen i Jubileumsparken pausas

  Publicerad 24 november 2021
  Det danska byggföretaget Barslund, som bygger parkdelen av Jubileumsparken, har försatts i konkurs. Därför står arbetet med parkdelen i Jubileumsparken still. Beskedet påverkar inte bygget av servicebyggnader, ombyggnad av bastu samt byggnation av hamnbadet då de görs av andra entreprenörer.
 • Rörelseglädje med Jubileumsparken

  Publicerad 19 mars 2021
  Jubileumsparken moving är serie filmer med syftet att uppmuntra till rörelseglädje i vardagen. Vi publicerar en ny film varje tisdag till och med 30 mars på Jubileumsparkens Facebook och Instagram.
 • Byggstart i Jubileumsparken 18 januari för utflyktslekplats och gröna gläntor

  Publicerad 7 januari 2021
  Den 18 januari börjar vi bygga de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, med utflyktslekplats och grönskande gläntor. Under hela byggtiden ska Jubileumsparken vara öppen och tillgänglig i delar.
 • Byggnation och framkomlighet i Jubileumsparken

  Publicerad 2 mars 2020
  I januari 2021 började vi bygga de permanenta delarna av Jubileumsparken i Frihamnen som ska stå färdiga under slutet av 2021. Under hela tiden som byggnation pågår ska delar av den befintliga parken vara tillgängliga.