Till innehåll

Jubileumsparken

En mötesplats för alla där staden möter vattnet

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden. Sedan 2014 har prototyper som bad och bastu byggts i Frihamnen på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. I januari 2021 började vi bygga den permanenta parken som ska växa fram under kommande år.

Aktuellt

Bygget av parkdelen i Jubileumsparken pausas

Publicerad 24 november 2021
Det danska byggföretaget Barslund, som bygger parkdelen av Jubileumsparken, har försatts i konkurs. Därför står arbetet med parkdelen i Jubileumsparken still. Beskedet påverkar inte bygget av servicebyggnader, ombyggnad av bastu samt byggnation av hamnbadet då de görs av andra entreprenörer.

Rörelseglädje med Jubileumsparken

Publicerad 19 mars 2021
Jubileumsparken moving är serie filmer med syftet att uppmuntra till rörelseglädje i vardagen. Vi publicerar en ny film varje tisdag till och med 30 mars på Jubileumsparkens Facebook och Instagram.

Byggstart i Jubileumsparken 18 januari för utflyktslekplats och gröna gläntor

Publicerad 7 januari 2021
Den 18 januari börjar vi bygga de första permanenta delarna av Jubileumsparken på land, med utflyktslekplats och grönskande gläntor. Under hela byggtiden ska Jubileumsparken vara öppen och tillgänglig i delar.
${loading}