Fotograf: Lo Birgersson Bildtext: Två elever i ett klassrum. En eleven visar upp en bok för den andra eleven.

Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

Publicerad 23 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Johannebergskolan estetiska och montessori berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021. Vi gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att vi ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Johannebergsskolan estetiska berörs inte av beslutet:

  • Johannebergsskolan estetiska är en av de skolorna som inte berörs av beslutet. Skolenhet fortsätter att vara F–6 från höstterminen 2021.  

Elever behöver precis som tidigare inte byta skolenhet under sin skolgång utan kan gå i Johannebergskolan estetiska tills de slutar årskurs 6. De elever som går i årskurs 6 på Johannebergskolan estetiska behöver precis som tidigare år byta skolenhet höstterminen 2021 inför årskurs 7. Du som är vårdnadshavare till elever i årskurs 6 kommer att kunna önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska börja i. Hur ni gör för att ansöka får ni mer information om senare i höst.

Johannebergsskolan montessori berörs inte av beslutet:

  • Johannebergsskolan Montessori är en av de skolorna som inte berörs av beslutet. Skolenhet fortsätter att vara F–5 från höstterminen 2021. 

Elever behöver precis som tidigare inte byta skolenhet under sin skolgång utan kan gå i Johannebergsskolan Montessori tills de slutar årskurs 5. De elever som går i årskurs 5 på Johannebergsskolan Montessori behöver precis som tidigare år byta skolenhet höstterminen 2021 inför årskurs 6. Du som är vårdnadshavare till elever i årskurs 5 kommer att kunna önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska börja i. Hur ni gör för att ansöka får ni mer information om senare i höst.

Mer information

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.