Aktuellt

  • Information om förändringar för skolenheter från höstterminen 2021

    Publicerad 23 november 2020
    Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Johannebergskolan estetiska och montessori berörs inte av beslutet. Läs mer här om varför vi gör förändringarna och vilka skolor som berörs.
  • Johannebergsskolans elever springer runt jorden

    Publicerad 19 mars 2020
    Tillsammans med elever från hela världen ska de ta sig runt jorden och samtidigt lära sig mer om de globala målen och barns rättigheter.