Bilder

Bilder från våra lokaler.


Gröna rummet.


Bollhavet i vita rummet.


Gungan i blå rummet.


Musiksängen i blå rummet.


Sensit-fåtöljen i svarta rummet.