Frida Winter

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Här kan du arbeta med en stor variation av fysiska arbeten. Vi utför aktiviteter som enklare reparationer av cyklar, lagerarbete, leverans av mat och paketeringsarbete. Vi arbetar på uppdrag av olika verksamheter och företag där vi hjälper dem med exempelvis märkning och förpackning.

Aktiviteter

Vi utför arbetsuppgifter på uppdrag av olika företag och verksamheter. Nedan kan du läsa mer om dessa aktiviteter.

Cykelreparationer

Vi utför enklare cykelreparationer, som lagning av punktering, byte till cykelsommar- och vinterdäck, justering av bromsar, justering och putsning av kedja, reparation av lampor och inställning av enkla växlar.

Varulager

Vi tar emot beställningar från olika verksamheter i stadsdelen. Vi beställer, plockar upp, lagerhåller, paketerar och levererar varorna. Varulagret består bland annat av förbruknings- och matvaror.

Paketering

Vi paketerar varor och levererar dem till olika verksamheter. Paketeringen innebär att vi klistrar på etiketter, paketerar om och sorterar produkterna.

Leverans av mat och varor

Vi levererar mat och beställda varor till olika verksamheter. Transportenheten kan även hjälpa till med diverse uppdrag.

Frölunda Kulturhus

Vi ger olika former av service till Frölunda Kulturhus. Det kan vara hantering av pappersåtervinning, hjälpa till med utskick av affischer och iordningställa lokal inför evenemang.

Friskvård

Fysisk aktivitet är bra - du kan delta i lunchpromenader, gympa och träning i Växthuset.

Enklare service

Vi bidrar med enklare service till lokalen Växthuset.

Enklare kontorsuppgifter

Hos oss kan du även arbeta med enklare kontorsuppgifter.

Rytmterapi

På Janus använder vi oss av Rytmterapi som är en evidensbaserad sinnesstimulerande och lustfylld metod. Metoden består av musik, rytm och rörelser.