Till innehåll

Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Jämlik stad

Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet.

Aktuellt

Sista delen av Jämlikhetskonferensen handlar om barn och ungas delaktighet

Publicerad 16 juni 2020
Att som människa ha inflytande över sin livsmiljö och frågor som berör en är grundläggande i det vi kallar en jämlik stad. Det gäller inte bara vuxna utan också varenda unge och ung person. År 2020 är det kanske tydligare än någonsin eftersom Sverige har fått en barnrättslag.

Veckans tema i Jämlikhetskonferensen: Närområden som bryr sig

Publicerad 9 juni 2020
Vår livsmiljö påverkar oss och vårt mående, precis som vi kan påverka den. Veckans tema handlar om hur närområden kan stärkas genom samverkan och styrsystem, om skyddsfaktorer och om en meningsfull fritid för alla barn och unga.

Veckans tema i Jämlikhetskonferensen: Ju förr desto bättre - om främjande och förebyggande arbete

Publicerad 2 juni 2020
Utan främjande och förebyggande arbete – ingen jämlikhet. Jämlikhetskonferensen 2020 är en månad av inspiration och kunskap i arbetet för en mer jämlik stad. Digital, kostnadsfri och öppen för alla.
${loading}