Foto: Lo Birgersson

Varför jämlikhet?

Jämlikhet bidrar till att människor mår bättre, ökad sammanhållning, ökad trygghet och leder väg till en hållbar utveckling. Med forskning i ryggen kan vi säga att alla vinner på en mer jämlik stad. Dessutom är arbetet en investering för det framtida Göteborg.

Alla vinner på en mer jämlik stad

För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i. Det är naturligt med vissa skillnader i ett samhälle. Men skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper och områden i Göteborg ökar. För stora skillnader skapar problem som påverkar hela Göteborg, även dem som har det allra bäst. Det kan innebära ökad social oro, sämre sammanhållning och sämre trygghet. Det är alltså inte enskilda områden eller grupper som har problem med segregation, utan det grundas i hur områden och grupper står i relation till varandra.

I en stad där skillnader i livsvillkor och hälsa är små är människor friskare, mer delaktiga och känner större tillit till varandra. Staden är mer sammanhållen och tryggare med mindre kriminalitet och social oro. Ett socialt hållbart samhälle lockar näringsliv och företagande. Det betyder att alla vinner på en mer jämlik stad, inte bara enskilda områden eller grupper.

En jämlik stad innebär likvärdiga förutsättningar

I grunden handlar det om mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. I Göteborg ska alla barn kunna växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar. En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Men det innebär allas lika värde och likvärdiga förutsättningar.

Föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor ska inte påverka förutsättningarna till ett bra liv. Hur någon ser ut, funktionsförmågan eller vilken sexualitet personen har ska inte heller spela någon roll. I ett jämlikt samhälle är tillgången på till exempel skolor, utbildning, hälsovård, bostäder och arbete jämt fördelat.

Att arbeta för jämlikhet är en investering

Förutom att människor får ett bättre liv kostar det mindre för samhället att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna. Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är avgörande för stadens framtid.

De villkor som samhället skapar, till exempel tillgång till arbete, bostäder och skolor sätter ramar för människors liv och hur hälsan skiljer sig i befolkningen. Hälsa är inte bara en fråga för individen utan viktigt för hela samhället. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle som vi alla är en del av.

Det står i Sveriges grundlag

Att arbeta för jämlikhet är reglerat i vår lagstiftning inom flera områden. I Regeringsformen står det:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. (…) Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.”

Forskning att fördjupa sig i

  • Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region
  • Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd, Rostila, M & Toivonen, S
  • Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Mörk, E, Sjögren, A & Svakeryd, H
  • 'Fair Society Healthy Lives' (The Marmot Review) Marmot, M
  • Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, Cingano, F, OECD
  • Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health, WHO
  • Statussyndromet- hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden, Marmot, M