Foto: Lo Birgersson

Hållbara och jämlika livsmiljöer

Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. En god samhällsplanering kan minska skillnader i livsvillkor och stärka stadens sammanhållning och gemenskap.

Den fysiska miljön vi lever och verkar i, det vill säga livsmiljön, har stor betydelse för människors livsvillkor. Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. Men känsla av otrygghet behöver inte alltid vara platsbunden med koppling till den fysiska miljön och brottsligheten. Känslan kan också vara ett uttryck för bristande mellanmänsklig tillit och tillit till institutionerna samt socioekonomiska faktorer.

Läs om målområdet och strategier för målområdet i Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Relaterade länkar

Besök Göteborg Stads sida om hur staden byggs och utvecklas på
stadsutveckling.goteborg.se