Foto: Fanny Hansson

Förutsättningar för arbete


Alla föräldrar som har förutsättning för att arbeta ska erbjudas viktiga och riktiga jobb. Genom att stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Arbete, utbildning och lärande utgör betydande delar av människors livsvillkor. Genom områdenas starka koppling till människors försörjningsmöjligheter är de centrala för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad.

Att ha ett arbete stärker människors känsla av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Arbete är en bas för människors identitet och sociala liv. Människor som arbetar har i regel också bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller en sysselsättning.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)