Filmer

Så hittar du alla filmer som tagits fram för Jämlikt Göteborg. Sidan kan ta en liten stund att ladda.

Se alla filmer som introducerar Göteborgs arbete för en jämlik stad: Webbutbildning Jämlikt Göteborg

Filmer från Göteborgs Stads jämlikhetskonferens 2020 hittar du här

Äldre filmer:

Introduktion till Göteborgs skillnader i livsvillkor och hälsa 2014

Staden där vi läser för våra barn - film av Göteborgs Stadsbibliotek .


Storsatsning på familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt

Arbete för ökad skolnärvaro