Foto: Lo Birgersson

Material

Ladda ner kunskapsunderlag och fördjupningar som fungerar som verktyg i arbetet.

Jämlikhetsrapporter

Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014

Jämlikhetsrapporten 2017 - skillnader i livsvillkor i Göteborg

Analyser, studier och kartläggningar

Jämlikhet ur ett socialtjänstperspektiv - Förutsättningarna för främjande och förebyggande arbete i Göteborgs Stad 2020

Jämlikt Göteborg hittills. En sammanfattning av arbetet sedan starten 2014 fram till 2018

Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Sammanfattning av Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad - en studie i identifierade framgångsfaktorer (pdf)

Särskilt utsatta områden i Göteborg - Analys av rapporterna ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser” samt ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg”.

Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska i Göteborgs Stad - Verktyg och rekommendationer för fortsatt arbete

Underlag och utvärderingar

En genomgång av utgångspunkter och källor i fokusområde 1 - av FoU Väst med förord av Katarina Othelius, fokusledare för fokusområde 1: Ge varje barn god start i livet.

Förebyggande och rehabiliterande arbete – Begrepp och erfarenheter

Utvärdering av Idésluss för social hållbarhet - En pilot i Lundby

Presentation om Idésluss

Filmer

Här hittar du vissa av filmerna som tagits fram för Jämlikt stad. Sidan kan ta en liten stund att ladda.

Magasin

Stadsutveckling för ett jämlikt Göteborg - ett inspirationsmagasin om hur vi skapar hållbara och jämlika livsmiljöer