Konferensen ”För en jämlik stad och hållbart arbetsliv 2021"


Syftet med konferensen 2021 var inspiration, kunskap och verktyg i arbetet för ökad jämlikhet.

Konferensen riktade sig till medarbetare, chefer eller politiker i Göteborgs Stad. Deltagarna fick prova på arbetssätt och metoder, ta del av ny statistik om Göteborgs skillnader i livsvillkor och träna sina innovationsmuskler. Konferensen är del av ESF-projektet Socialt innovationslabb och medfinansierades av Europeiska socialfonden.


Film från konferensen den 14 december — syntolkad version

Film från konferensen den 14 december med text


Film från konferensen den 14 december


Här hittar du presentationer och material från konferensen den 14 december 2021

Peter Molin presentation

Peter Molin svarar

Nicolas Lunabba presentation

Nicolas Lunabba frågor

Metodverkstäder kontaktuppgifter