Ställ en fråga till ansvariga och experter

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men under hela våren och sommaren kan du skicka in dina frågor till oss. Efter sommaren släpps en avslutande del där ansvariga och experter svarar på frågor.

Bidra till samtalet!

Ställ din fråga genom att mejla: jamlikt@goteborg.se


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.