Satsningen: Fler hembesök för en god start i livet

Två hembesök utökades till sex stycken hos alla förstagångsföräldrar i utvalda områden i Göteborg. Något som uppskattas, familjerna tackar nästan alltid ja till fler hembesök. Just nu utvärderas satsningen i Göteborg och i de preliminära resultaten kan vi se att arbetet gör stor skillnad för både familj och personal. När fler besök sker i hemmet ökar möjligheten att båda föräldrarna är med, mötet kan bli mer jämlikt tack vare tryggheten i hemmet och familjerna får ofta mer tid för samtal och relationsbyggande med personalen.


Längd: 3:47 min

Format: Film, reportage, intervju

Om satsningen

De utökade hembesöken innebär sex hembesök av sjuksköterska från BVC och föräldrastödjare under barnets första 15 månader. De erbjuds till alla förstagångsföräldrar och de som får sitt första barn i Sverige. Satsningen görs just nu i Angered (familjecentralerna i Hjällbo, Angered och Lövgärdet), Tynnered och Biskopsgården (Norra Biskopsgården).

Medverkande

Åsa Nilses, utvecklingsledare, Västra Götalandsregionen och Lisbeth Lindahl, forskare, Göteborgsregionen.

Relaterade länkar

Om satsningen på Vårdgivarwebben (VGR)

Film om utökade hembesök (VGR)

Artikel: BVC storsatsar i särskilt utsatta områden (SVT Väst)

Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.