Utredningen: Framtidens socialtjänst - med jämlikhet som ledord

Snart kommer en ny socialtjänstlag som kommer ha stor påverkan på kommunernas sociala arbete. Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och har som uppdrag att ge förslag på en hållbar socialtjänst som främjar ett långsiktigt förebyggande arbete. För Jämlikhetskonferensen 2020 delar hon med sig av sina tankar om förslagen, om arbetet med utredningen och om en socialtjänstlag med jämlikhet som ledord.


Längd: 24:19 min

Format: Film, föreläsning, intervju, porträtt

Medverkande

Margareta Winberg, särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen. Winberg var jämställdhetsminister 1998-2003 och vice statsminister 2002-2003 i Göran Perssons regering. Hon har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister.

Relaterade länkar

Blogg om utredningen

Framtidens socialtjänst om regeringens utredning


Kontakt: jamlikt@goteborg.se


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.