Forskaren: God innovation och hårt arbete

Ingen innovation utan hårt arbete. Det säger Jessica Algehed från FOG innovation som forskar på innovationsledning och samhällsförändring. Hon har tillsammans med Christian Jensen från Handelshögskolan följt Göteborgs Stads arbete med att ta fram ett innovationsprogram. Nu följeforskar hon även på ett av delprojekten inom innovationsprogrammet, Go:innovation.


Format: Film, reportage, porträtt.

Längd: 4:04 min

Medverkande

Jessica Algehed, forskare och konsult inom organisation- och management, FOG Innovation

Relaterade länkar

Göteborgs Stads innovationsarbete och innovationsprogram


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.