Projektet: Socialt innovationslabb - för jämlik stad och hållbart arbetsliv

Hur hänger ett hållbart arbetsliv och en jämlik stad ihop? ”Socialt innovationslabb – för jämlik stad och hållbart arbetsliv” är ett ESF-projekt där vi under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I projektet tar vi ett helhetsgrepp och testar samspelet mellan arbetsliv, jämlikhet och innovation.


Format: Film, presentation, samtal.

Längd: 9:56 min

Medverkande

Jennie Johannisson, projektledare för ESF-projektet Socialt innovationslabb för jämlik stad och hållbart arbetsliv, Göteborgs Stad

Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlik stad, Göteborgs Stad

Noshin Hafizi, Program för attraktiv arbetsgivare, Göteborgs Stad

Relaterade länkar

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare

Svenska ESF-rådet


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.