Metoden: Från Glasgow till Göteborg - "social innovation lab"

Noga förberedelser och tillit var i fokus när sociala frågor mötte innovation i ”social innovation lab” i Glasgow. Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning var där och arbetade tillsammans med hela Europa. Nu ska modellen testas i Göteborg.

DSC_3769

Marie Svensson och Anders Andrén, Grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad, i Glasgow.

”Social innovation lab” arrangerades av Eurocities, en samarbetsorganisation för större städer inom EU. Göteborg har varit medlem i Eurocities sedan 1995. Det var förra våren som politiker och experter från över 50 europeiska länder möttes för att lära nytt, dela med sig av kunskap och skapa lösningar tillsammans.

Ett lärande inför förändring

- När inbjudan kom till oss stod vi inför ett stort förändringsarbete i staden: att skapa en Grundskoleförvaltning med ansvar för hela Göteborg. Vi bestämde oss för att ta vara på de här tillfället. Även om vi lever och verkar i olika länder så brottas vi med liknande sociala utmaningar i Europa. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra, säger Marie Svensson, planeringsledare internationella projekt och relationer på Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning.

Förvaltningen nominerade sin sociala utmaning som handlade om en likvärdig skola: hur kan vi skapa en organisation med ansvar för hela staden men ändå ta tillvara på varje elevs behov? Utmaningen valdes ut av Eurocities till att bli en av fem sociala utmaningar som skulle labbas i Glasgow.

- Vi valde att gå in i det här genom att vara öppna och ärliga med utmaningar vi stod inför och problem vi brottades med. Vi jobbade hårt med att sätta ord på allt, både för att skapa bra frågeställningar men också beskriva den göteborgska och svenska kontexten med sin historia, lagar, regler och sociala normer. Bara det här första steget var lärorikt och nyttigt för oss.

Eurocities family 2 Deltagare på Social innovation lab i Glasgow

Första "social innovation lab" någonsin

Varianten av innovationslabb är skapad av Eurocities och testades för första gången i Glasgow. Den bestod av tre delar. Den första delen som kallas ”co-learning” gick ut på att gruppvis fördjupa sig i en utvald social innovation, för identifiera framgångsfaktorer och fallgropar. I nästa del, ”co-sharing”, delade några städer med sig av goda exempel och erfarenheter av att arbeta med social innovation. Den sista delen, ”co-creation” gick ut på att tillsammans ta fram ”lösningar” på sociala utmaningar. Det var här som Göteborgs Stad ägde en av fem utmaningar.

- Skillnaden mellan den här metoden och andra workshops är förberedelserna och valbarheten. Hela metoden är behovsstyrd och genomsyras av att deltagarna i flera steg kan välja utmaningar och lösningar som engagerar dem. Samtidigt kan labbledaren utifrån sin kunskap styra labben mot givande lösningar, säger Marie Svensson.

Medskapande utan pekpinnar

Innan mötet i Glasgow fick deltagarna välja vilken utmaning de ville medverka i. De som valde Göteborgs utmaning fick ett kompendium inför labbet vilket gjorde att deltagarna var pålästa. På själva labbet presenterades först utmaningen och efter det togs det i grupper fram ett antal förslag på lösningar. Marie och hennes kollega valde ut två av dessa lösningar, som utvecklades vidare. Varje deltagare fick själva välja vilken av lösningarna som de ville arbeta vidare med. Resultatet blev två utvecklade förslag på hur Göteborg kan ta sig an sin utmaning på hemmaplan. De berörde mobilitet av lärare och organisering av samverkan. Förhållningssättet var ömsesidig tillit, medskapande och öppenhet, utan några pekpinnar.

- Det blev oerhört bra möten. Vi tog i från knäna, kan man säga, med noga förberedelser för att skapa förutsättningar för bra möten, ett eget lärande och kunna bidra med våra perspektiv. Jag upplevde ett stort engagemang och nyfikenhet i rummet, säger Marie Svensson.

DSC_3528 Ett pågående social innovation lab

Marie Svensson betonar att ord som ”lösningar” kan vara vilseledande. Ett innovationslabb på så bred nivå som det här gav inte en färdig handlingsplan. Syftet var snarare ett lärande i samverkan, att berikas med perspektiv och att själva få bidra med kunskap. På plats i Glasgow tillsammans med Marie fanns en kollega som ansvarade för den dåvarande skolutredningen i Göteborg. Lärandet från innovationslabbet kunde på så vis tas om hand i arbetet att forma den nuvarande Grundskoleförvaltningen.

Nu testas metoden i Göteborg

Arbetet har skapat ringar på vattnet. Under två år testar nu ESF-projektet Socialt innovationslabb- för jämlik stad och hållbart arbetsliv liknade metoder i fyra pilotförvaltningar, inspirerat av labben i Glasgow. Syftet är att stötta en integrering av jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete för att bidra till ett mer jämlikt Göteborg. Marie Svensson tror att det finns mycket att vinna på att arbeta med sociala innovationslabb i Göteborg.

- Det möjliggör ju en långsiktighet på ett helt annat sätt. Här kan labben kan bli en del av ett längre förändringsarbete där en förändring både förväntas och följs upp. Arbetet kan stärkas på ett annat sätt med kompletterande insatser som kompetensutveckling, förändringsledning och processtöd.

Vad vill du skicka med till nya projekt som ska arbeta med liknande metoder?

- Noggranna förberedelser, våga vara ärliga och sätt ord på de svårigheter som finns, gör frågeställningarna till labben intressanta och förståeliga, jobba på uppföljning i den mån det är möjligt. Och ha tillit!

Medverkande

Marie Svensson, planeringsledare internationella projekt och relationer, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Relaterade länkar

Eurocities

Källa för bilder: https://flic.kr/s/aHsmA4jQC6

Skribent: Helena Nymark, kommunikatör Jämlik stad, Göteborgs Stad


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.