27 maj: Jämlikhet genom innovation

Alla vill prata om innovation och jämlikhet. Men hur väl passar de ihop? Det undersöker vi i digitala jämlikhetskonferensens första tema: Jämlikhet genom innovation. Medverkar gör bland andra projektledaren Jennie Johannisson som leder Socialt innovationslabb, där vi testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. Vi pratar med innovationsforskaren Jessica Algehed som följt Göteborgs Stads innovationsarbete och professorn John Holmberg som verkat som rådgivare åt FN i införandet av Agenda 2030. Noga förberedelser och tillit var i fokus när sociala frågor mötte innovation i ”social innovation lab” i Glasgow. Marie Svensson från Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning berättar om deras medverkan.

Projektet

Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv

Format: film, presentation, samtal

Längd: 9:56 min

Hur hänger ett hållbart arbetsliv och en jämlik stad ihop? ”Socialt innovationslabb – för jämlik stad och hållbart arbetsliv” är ett ESF-projekt där vi under två år testar innovationslabb som metod i fyra pilotförvaltningar för att integrera jämlikhet i ledning, uppföljning och HR-arbete. I projektet tar vi ett helhetsgrepp och testar samspelet mellan arbetsliv, jämlikhet och innovation. Medverkar gör Jennie Johannisson, projektledare för Socialt innovationslabb, Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlik stad, Göteborgs Stad och Noshin Hafizi, projektledare Program för attraktiv arbetsgivare, Göteborgs Stad.

Forskaren

God innovation och hårt arbete

Format: film, reportage, porträtt

Längd: 4:04 min

Ingen innovation utan hårt arbete. Det säger Jessica Algehed från FOG innovation som forskar på innovationsledning och samhällsförändring. Hon har tillsammans med Christian Jensen från Handelshögskolan följt Göteborgs Stads arbete med att ta fram ett innovationsprogram. Nu följeforskar hon även på ett av delprojekten inom innovationsprogrammet, Go:innovation.

Metoden

Jämlikhet genom innovation

Från Glasgow till Göteborg - "social innovation lab"

Format: artikel, intervju

Noga förberedelser och tillit var i fokus när sociala frågor mötte innovation i ”social innovation lab” i Glasgow. Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning var där och arbetade tillsammans med hela Europa. Marie Svensson från Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning berättar om deras medverkan.

Podden

Oseglade vatten kräver expeditioner

Format: podd, samtal, intervju

Längd: 51:30 min

I Jämlikhetspodden pratar vi med forskare, medarbetare och göteborgare om hur Göteborg ska bli en jämlik stad. Första avsnittet leds av Henrik Jutbring, strateg Jämlik stad, Göteborgs Stad och gäst är John Holmberg, professor i fysisk resursteori med Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han har bland annat skrivit om vikten att ta sig an komplexa utmaningar på nya sätt. Holmberg har mottagit flera priser, exempelvis pris för Sveriges bästa lärare inom området miljö och hållbar utveckling.

Frågor för diskussion

Här har vi samlat ett antal frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Ställ en fråga till ansvariga och experter

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men under hela våren och sommaren kan du skicka in dina frågor till oss. Efter sommaren släpps en avslutande del där ansvariga och experter svarar på frågor.

Kontakt: jamlikt@goteborg.se


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.