Frågor för diskussion

Här har vi samlat en rad frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Frågor för diskussion

  • Hur kan barnens perspektiv bidra till ett bättre samhälle?
  • Hur har det faktum att barnkonventionen är lag förändrat ditt arbete?
  • Vad vinner vi på att delaktiggöra barn och unga i Göteborg?
  • Vilka förutsättningar finns på din arbetsplats att arbeta med barn och ungas delaktighet?
  • Vad finns det för stödjande arbetssätt och metoder i arbetet med att delaktiggöra barn och unga?
  • Varför kan det upplevas svårt att arbeta med barn och ungas delaktighet? Vad behöver förändras för att förutsättningarna ska förbättras?
  • Barnkonventionen blev lag vid årsskiftet, hur tror du det kommer påverka barn och ungas möjlighet till delaktighet i Göteborg? Vad önskar du för förändringar i och med den nya lagen?
  • Hur tror du att Göteborgs Stads omorganisering kommer att förändra arbetet med barn och ungas delaktighet i staden?

Kom ihåg att hålla ett gott samtalsklimat och respektera varandra! För tips och övningar följ länken nedan:

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.