Debatten: "Vakna upp och reagera!"

Vi bad ungdomsfullmäktige i Göteborg att skriva en artikel om något som är viktigt för dem, om precis vad som helst. Vi fick tillbaka en artikel som är viktig för alla. Ett brännande tema och ett budskap om att det är dags för oss att vakna upp, både som arbetsgivare och medmänniskor. Läs debattartikeln skriven av Vera Zhang, ledamot för Norra Hisingen och andre vice ordförande för ungdomsfullmäktige.

"Vi måste vakna upp och börja reagera!


Alla icke-vita människor har blivit diskriminerade just på grund av färgen på deras hud, denna ständiga diskriminering kommer man som poc person utsättas för redan i grundskolan om inte tidigare. Diskriminering och rasismen i vårt samhälle måste få ett slut. Vi måste börja vara antirasistiska, det räcker inte med att man står på sidan av och kollar på när en kollega eller en klasskamrat utsättas för rasistiska skämt. Vi måste vakna upp och börja reagera!

Våren 2020 höll ungdomsfullmäktige en öppen dialog om rasism. Där hade alla nästan alla deltagare bevittnat eller utsatts för rasism. Exempelvis nämnde en av deltagarna att hon blev kallad för Ebola just för att hon är från Sierra Leone. Som liten och asiat skämtade klasskamrater ofta och gärna om att man var en hundätare. Det är inget ovanligt att icke-vita blir utsatta för rasistiska skämt eller direkta rasistiska påhopp. 

I en forskningsstudie ”Att färgas av Sverige” berättar ungdomar av afrikanskt ursprung om hur det är att känna sig annorlunda och bli behandlad annorlunda redan från barnsben. Jag tror att många människor som inte är etniskt svenska delar samma bild som de som deltog i studien. Vi måste inse att det finns en strukturell rasism i Sverige som vi måste bryta. Rasismen och diskrimineringen påverkar alla negativt och finns överallt.

Det är lätt att identifiera direkta rasistiska handlingar, men vad ska man göra när läraren kallar den mörkhyade elev för pepparkaka? Det är svårt att säga ifrån när man befinner sig i ett läge där den som beter sig illa är i en maktposition. Då kan man dokumentera ned det och vara några elever som går ihop och säger till rektorn. Som chef och rektor måste man alltid reagera och se till att det inte händer igen. Man kan inte låta det slinka förbi för det är inte otur att personen gjorde ett sådant uttalande. Det var med flit och möjligen var okunskap inblandad. Då måste man reagera och markera att det är ett oacceptabelt beteende i ett modernt och demokratiskt land.

Som medmänniskor måste vi börja säga ifrån. På bussen händer det ibland att en vuxen säger rasistiska saker till en ung person. Helt plötsligt verkar alla medresenärer tycka det är otroligt intressant att kolla ut genom fönstret. När man som vuxen och som medmänniska inte säger ifrån har man gjort ett aktivt ställningstagande att låta en ung person diskrimineras för sin hudfärg och man låter den strukturella rasismen finnas kvar.

Som kommun måste man också ta sitt ansvar. Göteborgs Stad är en jättestor arbetsgivare som kan påverka den strukturella rasismen i staden. Man kan utbilda personalen och införa antirasistisk policy. Vi kan inte låta rasistiska lärare jobba på skolor, vi kan inte låta rasistiska skämt från en kollega gång på gång hagla över arbetsplatsen. Vi måste börja vara antirasistiska. Det kan börja med att man utbildar personalen, för att veta vad rasism är och hur det kan förekomma. Sedan måste arbetsgivare ta ett krafttag mot varje rasistiska handling. Oavsett om det var ett skämt eller inte. För att bete sig rasistisk är inte ett “olyckligt val” eller “klumpigt gjort”, det var en diskriminerande handling som inte är okej.

Du kan göra skillnad, bli en del av Göteborgs rörelse mot rasism i vardagen! Ungdomsfullmäktige tar ställning och arbetar för att alla barn i staden ska känna trygghet och kunna leva i ett samhälle fritt från diskriminering. Hjälp oss genom att reagera mot varje rasistisk handling."

Medverkande

Skriven av Vera Zhang, ledamot för Norra Hisingen och andre vice ordförande för ungdomsfullmäktige

Relaterade länkar

Ungdomsfullmäktige i Göteborg


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.