17 juni: Barn och ungas delaktighet i staden

Att som människa ha inflytande över sin livsmiljö och frågor som berör en är grundläggande i det vi kallar en jämlik stad. Det gäller inte bara vuxna utan också varenda unge och ung person. År 2020 är det kanske tydligare än någonsin eftersom Sverige har fått en barnrättslag. Stadsutvecklarna Mie Svennberg och Mariella Petersson diskuterar hur den nya lagen kan påverka planeringen av Göteborg. Kerste Broberg från Kulturförvaltningen berättar om Göteborgs nya plan för barn- och ungkultur där fokus riktas mot jämlika förutsättningar och i podden pratar vi med Östra Göteborgs ungdomsråd. Vi har också bett ungdomsfullmäktige att skriva en artikel om något som är viktigt för dem. Vi fick en artikel som är viktig för alla.

Lagen

Barnperspektiv på stadsutveckling

Format: Film, samtal

Längd: 18:27 min

Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen kommer prägla stadsutvecklingen genom att barnperspektivet kräver en större plats. I Göteborgs Stad har vi länge varit i framkant vad gäller barnperspektivet i stadsbyggandet. Hur går vi tillväga för att bygga en jämlik och hälsofrämjande livsmiljö för barn? Och varför bygger vi inte alltid för barns bästa? Mie Svennberg och Mariella Petersson arbetar med Göteborgs stadsutveckling och samtalar om vikten av att lyssna på barnen, om svårigheterna när perspektiv krockar och hur rymdraketer och stadsbyggande hänger ihop.

Planen

Rätten till konst och kultur

Format: Film, reportage, intervju

Längd: 6:28 min

Konst och kultur är viktigt för alla men särskilt för barn och unga. Det kan stimulera fantasi, vidga perspektiv och träna färdigheter och uttryckssätt. Öppna nya världar helt enkelt. Det finns ett rikt kulturliv i Göteborg med kulturskolor, museer, bibliotek och ett stort utbud av teater, dans, musik, konst och film. Men det krävs insatser för att alla barn och unga ska kunna ta del av stadens konst och kulturliv. Göteborgs Stad har nyligen antagit en ny plan för barn- och ungkultur som handlar om att skapa mer jämlika förutsättningar. Kerste Broberg från Kulturförvaltningen berättar om den nya planen och om konst och kultur för, av och med barn och unga.

Debatten

"Vakna upp och reagera!"

Format: Artikel, debatt, kolumn

Vi bad ungdomsfullmäktige i Göteborg att skriva en artikel om något som är viktigt för dem, om precis vad som helst. Vi fick tillbaka en artikel som är viktig för alla. Ett brännande tema och ett budskap om att det är dags för oss att vakna upp, både som arbetsgivare och medmänniskor. Läs debattartikeln skriven av Vera Zhang, ledamot för Norra Hisingen och andre vice ordförande för ungdomsfullmäktige.

Podden

Vad innebär delaktighet för unga?

Format: Podd, samtal, intervju

Längd: 21:50 min

I Jämlikhetspodden pratar vi med forskare, medarbetare och göteborgare om hur Göteborg ska bli en jämlik stad. I det fjärde avsnittet samtalar Mariella Petersson med Moa Ahlman och Hussein Moge om barn och ungas delaktighet i staden. I samtalet berättar Moa och Hussein om Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU). Vi får veta mer om deras arbete med kronometern och vi fördjupar oss i begreppet barn och ungas delaktighet. Moa och Hussein ger även sina bilder av vad som är viktiga frågor för unga idag.

Frågor för diskussion

Här har vi samlat ett antal frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Ställ en fråga till ansvariga och experter

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men under hela våren och sommaren kan du skicka in dina frågor till oss. Efter sommaren släpps en avslutande del där ansvariga och experter svarar på frågor.

Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.