10 juni: Närområden som bryr sig

Vår livsmiljö påverkar oss och vårt mående, precis som vi kan påverka den. I fem områden i Malmö har politikerna infört ett styrsystem som utgår från skyddsfaktorer, alltså de delar som fungerar bra. Tanken är bidra till en positiv trend där individer kan förändras tillsammans med sin omgivning. Låter det intressant? Då ska du också lyssna på veckans avsnitt av Jämlikhetspodden som fördjupar sig i ämnet skyddsfaktorer, från individ till samhällsnivå. Hemma i Göteborg besöker vi Vättnedalsskolan som samverkar med hela sitt närområde: fritidsklubben, föreningar, näringsliv och myndigheter. Alla vill bidra till goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid för fler barn. Du kan också läsa om storsatsningen på aktiviteter för barn och unga under sommarlovet.

Malmömodellen

Communities That Care

Format: Film, föreläsning

Längd: 23:41 min

Malmö Stad har infört ett styrsystem för det förebyggande arbetet som kallas Communities That Care (CTC). Skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv i ett specifikt närområde arbetar tillsammans och systematiskt för att skapa en positiv social utveckling. Utgångspunkten är att skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Arbetet satte igång 2018 i fem lokalområden för att inom fem år omfatta hela Malmö.

Samarbetet

Skolan som arena

Format: Film, reportage, samtal

Längd: 6:14 min

Runt om i Göteborg öppnas skolor för att bli mötesplatser. Det kan handla om kultur, sport, föräldraträffar eller studiestöd. Skolorna samverkar med fritidsklubbar, föreningar, näringsliv och universitet. Alla vill stärka närområdet för att ge fler barn goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid.

Sommarsatsningen

Aktiviteter i närområdet för alla barn och unga

Format: Artikel, intervju

En meningsfull fritid för barn och unga är alltid viktigt, men just nu kanske viktigare än någonsin. Fler familjer kommer stanna hemma i sommar på grund av covid-19 och en ökad social isolering, ekonomisk stress och trångboddhet kan skapa stora negativa konsekvenser. Föreningar har därför kunnat söka totalt 15,5 miljoner kronor i stöd av Göteborgs Stad i en satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Gensvaret och engagemanget från lokala föreningar har imponerat. Den här sommaren ska alla barn och unga ha något att göra, det ska föreningar och Göteborgs Stad se till.

Podden

Konsten att inge hopp

Format: Podd, samtal, intervju

Längd: 38:35 min

I Jämlikhetspodden pratar vi med forskare, medarbetare och göteborgare om hur Göteborg ska bli en jämlik stad. I det tredje avsnittet samtalar Peter Molin med Eva Lindstrand och Cajsa Moberger Arcari om hur vi kan stärka skyddsfaktorer runt barn och unga i deras livsmiljöer. Utgångspunkten är att det alltid är bättre att tidigt främja en positiv utveckling, än att försöka bryta ett negativt förlopp i ett senare skede. Eva och Cajsa jobbar båda inom Social resursförvaltning som utvecklingsledare. De har olika utbildningsbakgrund och perspektiv, men möts i den gemensamma frågan: Hur kan vi ge hopp?

Frågor för diskussion

Här har vi samlat ett antal frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Ställ en fråga till ansvariga och experter

Årets konferens blir inte samma mötesplats som vi är vana vid, men under hela våren och sommaren kan du skicka in dina frågor till oss. Efter sommaren släpps en avslutande del där ansvariga och experter svarar på frågor.

Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.