Sommarsatsningen: Aktiviteter i närområdet för alla barn och unga

En meningsfull fritid för barn och unga är alltid viktigt, men just nu kanske viktigare än någonsin. Fler familjer kommer stanna hemma i sommar på grund av covid-19 och en ökad social isolering, ekonomisk stress och trångboddhet kan skapa stora negativa konsekvenser. Föreningar har därför kunnat söka totalt 15,5 miljoner kronor i stöd av Göteborgs Stad i en satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Gensvaret och engagemanget från lokala föreningar har imponerat. Den här sommaren ska alla barn och unga ha något att göra, det ska föreningar och Göteborgs Stad se till.

Bokcirkel, fotboll, biodlarskola, dansläger, bygglek, simhopp, keramikworkshop… Listan över aktiviteter för barn och ungdomar i sommar är lång. Göteborgs Stad satsar för att det ska finnas aktiviteter i alla delar av staden och att det ska finnas något som passar alla.

- Vi vet att många har fått ändra sina semesterplaner och tror att fler än vanligt kommer vara kvar i Göteborg under sommaren. Därför har vi satsat på att det ska finnas mycket aktiviteter lokalt, säger Sanna Eskilsson Juhlin, områdeschef fritid i stadsdelsförvaltningen Angered. Det ska vara kul att vara ledig och det är viktigt att det finns saker att göra.

Staden satsar på brett utbud

Både förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har jobbat hårt för att planera aktiviteter för barn, barnfamiljer och ungdomar. Målet är att det ska finnas aktiviteter i alla delar av staden, och att det ska finnas något för alla. Alla aktiviteter presenteras på www.goteborg.se/sommarlov och nya aktiviteter läggs in löpande.

- Vi jobbar på olika håll i staden för att sommarlovet ska fyllas av idéer och initiativ som tar vara på vår stads möjligheter, säger Sanna Eskilsson Juhlin. Allt från pyssel till fotboll. Det är en speciell sommar på många sätt och förhoppningen är att den kommer bli minnesvärd på andra sätt än som covid-sommaren 2020.

Föreningar ordnar aktiviteter med stöd av staden

Många av aktiviteterna kommer att ordnas av organisationer och föreningar med stöd av Göteborgs Stad. Totalt har civilsamhället kunnat ansöka om 15,5 miljoner kronor. Social resursförvaltning och Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar nu med att ta beslut om vilka som får pengar. De flesta ansökningarna handlar om fritidsaktiviteter utomhus, olika idrottsaktiviteter, öppen verksamhet, läger, utflykter och kulturaktiviteter.

- Vi har fått in väldigt många ansökningar. Än en gång visar civilsamhället hur bra man är på att snabbt ställa om och ordna aktiviteter som passar för olika målgrupper. Det kommer att finnas mycket kul att göra, för yngre barn såväl som för äldre ungdomar, säger Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlik stad, Göteborgs Stad.


Ritva Gonzalez, social resursförvaltning och Tobias Gröndahl, idrotts- och föreningsförvaltningen. Foto: Anders Magnusson

Tobias Gröndahl, avdelningschef för föreningsstöd vid idrotts- och föreningsförvaltningen håller med. 

– Ja, det är verkligen kul att det blir så många aktiviteter. Något jag också tycker är fint är att det kommit in aktiviteter för äldre ungdomar, det är bra utifrån social oro.

Viktigt med riktade aktiviteter 

– Många aktiviteter är öppna för alla och några är för mer specifika grupper, det kan vara till redan våldsutsatta och särskilt riktade insatser till nyblivna föräldrar eller ensamstående mammor. Vissa kvinnojourer har ansökt om stöd för utökad verksamhet för information och för att ha stödtelefonen öppen så mycket som möjligt, det tycker jag är jätteviktigt, säger Ritva Gonzalez.

Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Många av aktiviteterna är utomhus och det finns mycket att göra i närområdet. Den som känner sig sjuk uppmanas att stanna hemma.

Medverkande

Ritva Gonzalez, samordningschef Jämlik stad, Göteborgs Stad

Sanna Eskilsson Juhlin, områdeschef fritid i stadsdelsförvaltningen Angered, Göteborgs Stad

Tobias Gröndahl, avdelningschef för föreningsstöd vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

Text: Anders Magnusson, kommunikatör Social resursförvaltning, Göteborgs Stad och Lena C Carlsson, kommunikatör, Stadsdelsförvaltningen Angered, Göteborgs Stad

Vissa citat är hämtade från Vårt Göteborg.

Relaterade länkar

Här hittar du sommarens aktiviteter i ditt närområde: www.goteborg.se/sommarlov

Vårt Göteborg: Många aktiviteter för barn, unga och familjer i sommar


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.