Podden: Konsten att inge hopp

I Jämlikhetspodden pratar vi med forskare, medarbetare och göteborgare om hur Göteborg ska bli en jämlik stad. I det tredje avsnittet samtalar Peter Molin med Eva Lindstrand och Cajsa Moberger Arcari om hur vi kan stärka skyddsfaktorer runt barn och unga i deras livsmiljöer. Utgångspunkten är att det alltid är bättre att tidigt främja en positiv utveckling, än att försöka bryta ett negativt förlopp i ett senare skede. Eva och Cajsa jobbar båda inom Social resursförvaltning som utvecklingsledare. De har olika utbildningsbakgrund och perspektiv, men möts i den gemensamma frågan: Hur kan vi ge hopp?

Jämlikhetspodden är inte längre tillgänglig. Kontakta jamlikt@goteborg.se vid frågor. 


Eva Lindstrand och Cajsa Moberger Arcari

Medverkande

Peter Molin, utvecklingsledare Jämlik stad, Göteborgs Stad

Eva Lindstrand, utvecklingsledare Social utveckling, Göteborgs Stad

Cajsa Moberger Arcari, utvecklingsledare Social utveckling, Göteborgs Stad


Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.