Samarbetet: Skolan som arena

Runt om i Göteborg öppnas skolor för att bli mötesplatser. Det kan handla om kultur, sport, föräldraträffar eller studiestöd. Skolorna samverkar med fritidsklubbar, föreningar, näringsliv och universitet. Alla vill stärka närområdet för att ge fler barn goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid.


Längd: 6:14 min

Format: Film, reportage, samtal

Medverkande

Camilla Näslund, koordinator, stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
Helena Kollberg, rektor, Vättnedalsskolan
Sari Isberg, relationsförvaltare, Stena Fastigheter Göteborg
Jozo Matovac, Önnereds Handbollsklubb

Relaterade länkar

Samverkan i Grundskolan

Fritidsklubben Mellangården

Vårt Göteborg: Sjätteklassare från Vättnedalsskolan träffar jämställdhetsministern

Bris innovationslabb i Vättnedalsskolan

Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.