Malmömodellen: Communities That Care

Malmö Stad har infört ett styrsystem för det förebyggande arbetet som kallas Communities That Care (CTC). Skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv i ett specifikt närområde arbetar tillsammans och systematiskt för att skapa en positiv social utveckling. Utgångspunkten är att skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler. Arbetet satte igång 2018 i fem lokalområden för att inom fem år omfatta hela Malmö.

Längd: 23:41 min

Format: Film, föreläsning

Medverkande

Mats Glans, utvecklingsledare, Malmö stad
Birgitta Månsson, utvecklingsledare, Malmö stad

Relaterade länkar

Malmö stad Communities That Care

Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.