Frågor för diskussion

Här har vi samlat en rad frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Frågor för diskussion

 • Kan ni i er verksamhet samverka mer med närområdet för att stärka det? På vilket sätt?
 • Finns det goda exempel på samverkan i området nära er verksamhet?
 • Vilka exempel på aktiviteter för en meningsfull fritid för barn och unga finns nära er verksamhet?
 • Hur kan ni bidra till en meningsfull fritid för barn och unga i er verksamhets närområde?
 • Kan Göteborg vinna på att införa ett styrsystem för samverkan, som CTC? Vad finns det för fördelar och nackdelar med styrsystem för samverkan?

Vi rekommenderar att ni lyssnar på veckans avsnitt av Jämlikhetspodden inför diskussionsfrågorna nedan.

 • Hur vi kan stärka skyddsfaktorer runt barn och unga i deras livsmiljöer?
 • Lägger ni i er verksamhet för mycket tid, energi och fokus på problem och på det som kan kallas riskfaktorer?
 • Hur vi kan stärka skyddsfaktorer runt barn och unga i deras livsmiljöer?
 • Hur skulle er verksamhet kunna ge hopp till de ni möter?
 • Vilka skyddsfaktorer skulle ni i er verksamhet kunna stärka?
 • Vilka hinder finns för att vi ska jobba för att tidigt främja en positiv utveckling (snarare än att försöka bryta ett negativt förlopp i ett senare skede)?


Kom ihåg att hålla ett gott samtalsklimat och respektera varandra! För tips och övningar följ länken nedan:

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.