Utökade hembesök

Under 2018 och 2019 startar satsningen på utökade hembesök i särskilt prioriterade områden i Göteborg: Lövgärdet, Gårdsten, Angered Centrum, Hammarkullen, Hjällbo, Tynnered och Biskopsgården. Alla barn och familjer som bor i dessa områden blir erbjudna sex hembesök av två personer, en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare, från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Hembesöken riktar sig till alla föräldrar som får sitt första barn i Sverige. Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Tillsammans arbetar vi familjecentrerat för att stärka vuxna till att ge barn och unga den bästa möjliga starten i livet.

Det är vanligt att föräldrar som får barn för första gången har många frågor. Hembesöken erbjuder en möjlighet att få svar på sina frågor och att i lugn och ro få prata om det som känns viktigt kring barnet och föräldraskapet.

De nyblivna föräldrarna kontaktar BVC för att få besök i hemmet. Det betyder att en person från barnhälsovården och en person från socialtjänsten kommer hem till familjen. Vi erbjuder sex hembesök under barnets första 15 månader. Det första när barnet är nyfött och sedan när barnet är 2, 4, 8, 12 och 15 månader.

Idén till satsningen kommer från Rinkeby i Stockholm som genomfört och utvärderat utökade hembesök med goda resultat.

Läs mer på vårdgivarwebben