Familjecentrerat arbetssätt

Vi vet att barn och ungas start i livet präglas av föräldrarnas och andra viktiga vuxnas livsvillkor. Därför har Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen gemensamt bestämt att vi ska ha ett familjecentrerat förhållnings- och arbetssätt. Det betyder att vi tillsammans, utifrån olika professioner och varje situation och fråga, stärker hela familjen.

Så stärker vi hela familjen

Hur vi arbetar familjecentrerat kan se olika ut. Men det finns några utgångspunkter som vi alla ska ha med oss när vi möter barn, unga, och deras viktiga vuxna:

  1. Vi arbetar familjecentrerat inom alla insatser - forskning visar att en liten insats till många kan ha större förebyggande effekt än stora insatser till få, samtidigt som barn och familjer med akuta och stora svårigheter måste få hjälp.
  2. Vi har barnet i fokus - forskning visar att när barns behov, utveckling och rättigheter blir tillgodosedda, får vi trygga och välmående barn.
  3. Vi erbjuder stöd till viktig vuxen - forskning visar att för barns utveckling är familjemiljön, föräldrar och andra vuxna i deras närhet den i särklass mest avgörande faktorn för barns utveckling och hälsa. Vi vet också att föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap.
  4. Vi förmedlar att familjen har kommit rätt med sin fråga - för att vi ska kunna ha barnet i fokus och ge rätt stöd till de vuxna i deras närhet så behöver vi lyssna på deras funderingar och frågor, och guida dem rätt.
  5. Vi samverkar med andra aktörer - att samverka, aktörer och professioner emellan, i arbetet med att stärka familjen ger mervärde för alla: barnet, oss medarbetare och samhället i stort.
  6. Vi möter familjer där de är - alla barn och familjer har inte möjlighet att komma till våra mötesplatser. För att nå fler och underlätta behöver vi vara på de arenor de redan är på.

Familjecentraler – kunskaps- och informationsansvar

Familjecentralerna är både en samverkansform och en hälsofrämjande arena för föräldrar och andra viktiga vuxna. Den vanligaste formen av familjecentral är samlokaliserad med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Ibland kan du även träffa tandvård och bibliotek där.

På familjecentraler arbetar olika professioner i nära samverkan vilket möjliggör att det är lättare att hitta lösningar för olika problem. Detta underlättar för familjer att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå. Familjecentralerna kan i och med detta bidra till att vara ett kunskaps och informationscentrum för andra verksamheter som möter barn och familjer.

Material

Informationskort

Trycksak med syfte att vägleda vårdnadshavare till goteborg.se/foraldrastod.

Affisch

Trycksak med syfte att vägleda vårdnadshavare till goteborg.se/foraldrastod.

Läs mer

Om Göteborgs Stads familjecentraler på goteborg.se

Avsiktsförklaring familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Göteborgs familjecentraler 2020 - en inventering

Slutrapport Utvärdering familjecentrerat arbetssätt

Vägledning familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Vägledning lokaler familjecentraler i Göteborg

Vägledning Öppna förskolan i Göteborg

Samverkansavtal för familjecentral