Foto: Fanny Hansson

Förutsättningar för arbete

Alla föräldrar som har förutsättning för att arbeta ska erbjudas viktiga och riktiga jobb. Genom att stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. När föräldrarna har ett jobb att gå till gör det stor skillnad för vilken start i livet och vilka uppväxtvillkor barn har.

Inom fokusområdet arbetar vi i tät samverkan med näringslivet och myndigheter. En stor satsning handlar om den stegvisa modellen viktiga, riktiga jobb. Den går ut på att rusta människor med rätt kompetens för att kunna få ett jobb, men lika mycket att personerna ska kunna stanna kvar, utvecklas och komma vidare i arbetslivet på lång sikt.

Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet

Modellen för det stegvisa jobb- och kunskapslyftet är ett sätt för snabbare inträde på arbetsmarknaden med möjlighet till både arbete och kompetensutveckling. Modellen bygger på stegvis utbildning anpassad för både deltagare och arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Genom att skapa reella förutsättningar för arbete bidrar modellen till ett mer jämlikt Göteborg.

Ett steg in – och vidare

I dialog med branschföreträdare inom branscher med brist på arbetskraft, identifieras möjliga förstajobb och arbeten möjliga att gå vidare till. Kort skräddarsydd utbildning och kompetensutveckling sätts samman för de specifika arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Utbildningarna sker stegvis och det första steget har extra fokus på motivation och framtidstro.

En förutsättning för alla steg är strikt koppling till anställningsbarhet, att arbetsmarknadens parter är överens om arbetsuppgifter och lönenivåer samt att det finns möjligheter för deltagaren att gå vidare med kompetensutveckling mot jobb och yrkeskunnande.

Industrin först ut

Industribranschen är ett exempel där en stegvis utbildning börjat ta form. Arbetsmarknad och vuxenutbildning har inlett dialog med bland annat Volvo Cars och SKF, som behöver personal med kompetens inom datorstyrd produktion. Samverkan har hittills resulterat i skräddarsydd stegvis utbildning, som ger standardcertifikat inom branschen och goda chanser till jobb.

Efter det första jobbet erbjuds deltagare att läsa en ny kort yrkesutbildning på deltid, för att få mer avancerade uppgifter och högre lön. De som behöver mer kunskap i svenska får också tillgång till någon form av språkstöd.

Infografiken visar hur en stegvis utbildning ser ut inom industri. Utbildning steg 1 fokuserar på motivation och grundläggande kurser och ger goda chanser till ett jobb som montör. Steg 2 ger grönt certifikat, vilket ger goda chanser att få jobb som CNC-operatör. Steg 3 ger blått certifikat, vilket ger goda chanser att få jobb som CNC-tekniker. Steg 4 ger svart certifikat, vilket ger goda chanser att få jobb som CNC-programmerare.

Dialog förs inom ett antal branscher och 2018 öppnar stegvisa utbildningar inom bland annat industri, hotell och restaurang och äldreomsorg för sökande.

Beslutat i Kommunfullmäktige

Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet är en högt prioriterad verksamhet inom förvaltningen och inom Göteborgs stad. I budgeten för Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning 2017 anges att:

”Ledstjärnan för arbetet under återstoden av mandatperioden kommer att vara att vi ska skapa möjligheter för människor att komma in i arbetslivet och därifrån vidareutvecklas. Detta kommer främst att göras genom att prioritera arbetet med följande områden:

  • Identifiera samt skapa förutsättningar för viktiga riktiga jobb
  • Etablera modellen för det stegvisa jobb- och kunskapslyftet
  • Rusta och matcha individer så att de kan ta ett första steg in på arbetsmarknaden”

I Kommunfullmäktiges budget står det vidare bland annat att Arbetsmarknad och vuxenutbildning ska verka som stöd för att Göteborgs stad ska implementera Det stegvisa jobb- och kunskapslyftet inom olika verksamhetsområden.

Etablering med viktiga och riktiga jobb

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen ska nyanlända redan under sin etableringstid erbjudas språkträning, samhällsorientering, arbetsplatsintroduktion med handledning, viss yrkesutbildning (Jobbspår) och arbetsträning. Målet är att processen ska leda fram till att 50 nyanlända per halvår ska kunna söka arbete i det bristyrke som de fått en grundläggande utbildning för.

Arbetet har testats inom Park- och naturförvaltningen, AB Framtiden (t.ex. bygg, fastighetsservice) och inom stadsdelarnas måltidsservice och stadens bud. Idag finns Jobbspår inom fastighetsservice, grönytor, lokalvård, måltidsservice och inom funktionshinderområdet.