Foto: Lo Birgersson

Målområden

För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda målområden som är beslutade i styrdokumentet Göteborgs Stads program för en jämlik stad.

 Läs mer om varje målområde:

Målområdena är beslutade i Göteborgs Stads program för en jämlik stad. För målområdena finns ett antal förslag på åtgärder och fokusledare som driver arbetet i hela staden. Läs om hur vi organiserar arbetet.