Foto: Marit Lissdaniels

Jämlikhetskonferensen 2019

Fredagen den 18 januari ägde Jämlikhetskonferensen 2019 rum. Konferensen hölls på Angered Arena och Blå Stället, temat var "jämlikgörare".

Jämlikhetskonferensen är en del i arbetet med att göra Göteborg till en mer jämlik stad. Att arbeta för jämlikhet är en del av det kommunala grunduppdraget. I januari träffades cirka 430 medarbetare och förtroendevalda från nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag för att mobilisera runt målet Göteborg ska vara en jämlik stad.

Ett syfte med konferensen är att stimulera ett gemensamt lärande i staden där kunskaper och erfarenheter tas till vara. Det gör vi genom att lyfta exempel på ”jämlikgörare”, det vill säga personer som på olika sätt arbetar med målområdena i jämlikhetsprogrammet.

Program Jämlikhetskonferensen

Fredag den 18 januari klockan 9 -16.15 på Angered Arena och Blå Stället  
 
PLENUM, ANGERED ARENA: 

9.00 - 9.15 Inledning 
9.15 - 10.10 Jämlikhetskommissionen – en kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet. Föreläsare Per Molander 
10.10 - 10.20 Dansbanan Kvilleplatsen. Presentation av ungdomssatsningens arbete med dansbanan Kvilleplatsen 
10.20-10.50 Fikapaus

10.50-11.10 Demokratiambassadör – i demokratins tjänst 
11.10-11.50 Barn i akut hemlöshet – vad gör kommunen?  
11.50-12.00 Introduktion till eftermiddagens seminariepass  
12.00-13.00 Lunch 

Seminariepass på Angered Arena och Blå Stället:  

13.00-13.45 Seminariepass 1: Jämlikgörare utifrån olika teman 
Sex parallella seminarier A-F  
13.45-14.15 Fikapaus och förflyttning  
14.15-15.00Seminariepass 2: Jämlikgörare utifrån olika teman 
Sex parallella seminarier A-F  

Seminarieval: 

A: Skolan som arena för att främja goda uppväxtvillkor för barn 
B: Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken 
C: Att vända en stadsdel. Exemplet Gårdsten 
D: Stadens jämlikhetsarbete för barnens bästa- ett socialtjänstperspektiv 
E: Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit – två exempel 
F: En god start i livet – tre exempel som gör skillnad för barnen i Göteborg  
 
PLENUM, ANGERED ARENA:

15.15-16.00 Hur tar vi oss an jämlikhetsmålet?  – tre förvaltningsdirektörer berättar och samtalar  
16.00-16.15 Reflektioner, summering och hur vi går vidare?  

Här hittar du seminarieprogrammet

Bildspel från konferensen

Föreläsning av Per Molander

Demokratiambassadörer

Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen

Elisabet Nord, förvaltningsdirektör förskoleförvaltningen

Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Seminarium A

Seminarium B

Seminarium C

Seminarium D

Seminarium E

Seminarium F