Foto: M K

Göteborgs jämlikhetskonferens 2016

Den 15 november samlades runt 500 personer från stadens nämnder, styrelser, förvaltningar, bolag och samverkansparter för att byta erfarenheter och dela med sig av sitt arbete. Tillsammans med inspirerande gästföreläsningar presenterades många konkreta exempel från arbetet som pågår i hela staden, inom Jämlikt Göteborgs fem fokusområden. Allt för det långsiktiga målet att Göteborg ska vara en jämlik stad.