Långsiktigt program för en jämlik stad antaget

Torsdag den 18 januari antogs Göteborgs Stads program för en jämlik stad i Kommunfullmäktige. Programmet är ett styrande dokument för hela staden som sätter riktning för jämlikhetsarbetet från i år fram till 2026.

Ladda ner programmet: Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

Se debatten och beslutet om programmet; Kommunfullmäktiges möte 20180118