Aktuellt

Aktuelltarkiv

 • Jämlikt Göteborg – ny fördjupad webbutbildning för dig som jobbar med barn

  Publicerad 05 april 2019

  Nu lanseras två nya fördjupningskapitel i Jämlikt Göteborgs webbutbildning. De två kapitlen ger kunskaper i ”familjecentrerat arbetssätt” och ”Staden där vi läser för våra barn”. Fördjupningarna vänder sig i första hand till dig som jobbar med barn, men kan vara bra för alla att ta del av.

 • Jämlikt Göteborg – vad händer nu?

  Publicerad 12 mars 2019

  Arbetet för en mer jämlik stad fortsätter oavbrutet. Sedan 2018 har staden ett program för en jämlik stad som sträcker sig fram till 2026 och visar på färdriktningen, mål och strategier. Programmet har en bred politisk förankring och togs i enighet av kommunfullmäktige.

 • En viktig pusselbit och del av Agenda 2030

  Publicerad 07 mars 2019

  Målen har handlat om att minska de orättvisa skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden och att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhetsarbetet är därmed också en viktig pusselbit och del av stadens arbete med Agenda 2030.

 • Demokratiambassadörer ska få fler att rösta

  Publicerad 06 mars 2019

  Lokala demokratiambassadörer var en del av fjolårets arbete för ökat valdeltagande i områden med låga röstsiffror. Med gott resultat. Nu görs en liknande satsning inför valet till Europaparlamentet i maj.

 • "Spökhistorierna var extra poppis"

  Publicerad 28 februari 2019

  Ny satsning på ett mer jämlikt läsande. Läs mer om pilotprojektet – Läshjärtaläger – inom ramen för stadens satsning ” Staden där vi läser för våra barn”, med målet är att stimulera till läsning hos lägerdeltagarna.

 • "Staden där vi läser för våra barn" kan vinna fint pris

  Publicerad 08 februari 2019

  Göteborg har med satsningen "Staden där vi läser för våra barn" utsetts till en av 16 finalister i den internationella tävlingen Wellbeing city award 2019.

 • Bokgåva till alla barn i förskoleklass

  Publicerad 29 januari 2019

  För tredje året i rad får alla barn i Göteborg som går i förskoleklass ta emot en bokgåva av staden. Böckerna delas ut till flera tusen barn under våren och under året genomförs aktiviteter med koppling till boken på olika platser i staden.

 • Göteborgs Stad samlas till jämlikhetskonferens

  Publicerad 16 januari 2019

  Från skolans värld till ungdomssatsningar, via styrelserum, bolag och nämnder. Den 18 januari träffas mer än 400 medarbetare och förtroendevalda inom Göteborgs Stad för att mobilisera arbetet för en mer jämlik och sammanhållen stad.

 • Arbete är vägen framåt

  Publicerad 11 januari 2019

  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Jämlikt Göteborg. Läs den sista artikeln med Andreas Lökholm, förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, där han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Skapa förutsättningar för arbete går.

 • Maria Lejerstedt vill återskapa skolan mitt i byn

  Publicerad 11 januari 2019

  Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Maria Lejerstedt, som leder fokusområdet En god start i livet och Goda uppväxtvillkor, lyfter Lövgärdesskolan som ett bra exempel.

 • Många satsningar för att ge barn en god start i livet

  Publicerad 11 januari 2019

  Vårt Göteborg har följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Här berättar Katarina Othelius – stadsdelsdirektör för Örgryte-Härlanda och fokusledare för området ”En god start i livet”, om hur det gått hittills.

 • Henrik Kant sätter stadsmiljö och samarbete i fokus

  Publicerad 11 januari 2019

  Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant är först ut i Vårt Göteborgs artikelserie som följer upp arbetet med Jämlikt Göteborg. Han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer går just nu.

 • Ökad kunskap för samverkan med vårdnadshavare i mångkulturella skolmiljöer

  Publicerad 20 december 2018

  Forskning visar att för barns utveckling är familjemiljön, föräldrar och andra vuxna i deras närhet den i särklass mest avgörande faktorn för barns utveckling och hälsa. Hur kan vi kroka arm med föräldern på ett bra och positivt sätt?

Gå till sida:   1   2   3   Nästa sida