Jämlik stad

Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Aktuellt

Fler känner att de kan påverka politiken

Publicerad 20 juni 2019
Under 2018 såg fler göteborgare ljust på sina möjligheter att påverka de politiska besluten än året innan. Tilliten till andra människor har också ökat något. I övrigt går det att se såväl positiva som negativa trender jämfört med 2017.

Så ska storstäderna bli mer jämlika

Publicerad 2 maj 2019
I snart 10 år har Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö arbetat för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa för invånarna. Nu ska städernas satsningar studeras för första gången.
${loading}