Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Aktuellt

 • Jämlikt Göteborg – vad händer nu?

  Publicerad 12 mars 2019

  Arbetet för en mer jämlik stad fortsätter oavbrutet. Sedan 2018 har staden ett program för en jämlik stad som sträcker sig fram till 2026 och visar på färdriktningen, mål och strategier. Programmet har en bred politisk förankring och togs i enighet av kommunfullmäktige.

 • En viktig pusselbit och del av Agenda 2030

  Publicerad 07 mars 2019

  Målen har handlat om att minska de orättvisa skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden och att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhetsarbetet är därmed också en viktig pusselbit och del av stadens arbete med Agenda 2030.

 • Demokratiambassadörer ska få fler att rösta

  Publicerad 06 mars 2019

  Lokala demokratiambassadörer var en del av fjolårets arbete för ökat valdeltagande i områden med låga röstsiffror. Med gott resultat. Nu görs en liknande satsning inför valet till Europaparlamentet i maj.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}