Till innehåll

Jämlik stad

Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Aktuellt

Forum Jämlik stad – hösten 2019

Publicerad 4 juli 2019
Planeringen pågår för seminarieserien Forum Jämlik stad och nu är tema och datum spikade för två av höstens kommande forum. Save the date, inbjudan kommer efter sommaren!

Staden där vi läser för våra barn finalist i Montréal

Publicerad 26 juni 2019
Nyligen samlades 300 representanter från städer från jordens alla hörn för att diskutera vad städer har för betydelse för medborgarnas välbefinnande och hälsa. Den prestigefyllda globala konferensen The Wellbeing Cities Forum hölls i Montréal i Kanada och Göteborgs Stad var på plats.

Fler känner att de kan påverka politiken

Publicerad 20 juni 2019
Under 2018 såg fler göteborgare ljust på sina möjligheter att påverka de politiska besluten än året innan. Tilliten till andra människor har också ökat något. I övrigt går det att se såväl positiva som negativa trender jämfört med 2017.
${loading}